29.6.2021 sviatok apoštolov Petra a Pavla

Večerné Služby Božie s pripomenutím si apoštolov Pána Ježiša s dôrazom na apoštola Jána.

Piesne: 478, 646, 412. Antifóna 62

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Evanjelium: L 9,28-36
Kázeň: L 9,43-50

Michal Findra