11.7.2021 6.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné Služby Božie s témou: Život v Kristovi.

Piesne: 373, 446, 183, 224 a antifóna: 60

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Epištola:1.Pt 2,2-10
Evanjelium: Mt 5,20-26
Kážeň: L 6,43-49

Michal Findra