18.7.2021 7.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné SB 7.nedeľa po Svätej Trojici. Rozjímali sme nad modlitbou Pánovou. Počas Služieb Božích poslúžili deti z detského denného tábora.

Piesne: 191, 490, 204, 649 a antifóna 55.

Tu si môžete pozrieť celé Služby Božie aj s vystúpením detí

Tu je k dispozícii audio nahrávka kázne

Biblické texty: 
Starozmluvný text – Žalm 31,1-6
Epištola – Kol 4,1-6
Evanjelium – Mk 14,32-38
Kázeň – L 11,1-4

Michal Findra