Na dušičky o dušičkách

Po týmto názvom si môžete prečítať brožúrku od brata farára Juraja Struhárika k aktuálnemu sviatku pamiatky zosnulých.

Prikladáme aj Služby Božie z Tatranského seniorátu k tomuto sviatku.

Michal Findra