Biblická hodina 10.9.2020

Pokračovanie v štúdiu 1.Mojžišovej. Preberali sme 38.kapitolu – Júdov úpadok a zastavenie. Ako sa Támar dostala do kráľovskej línie, Tu je záznam.

Michal Findra