13.nedeľa po Svätej Trojici 6.9.2020

Na začiatok školského roka sme mali slávnostné služby Božie s požehnaním žiakov, študentov, pedagógov a pracovníkov s deťmi a mládežou. Na tomto odkaze si môžeme vypočuť záznam Služieb Božích. Viedol nás príbeh kráľa Joziáša. Ešte pripájame aj záznam kázne.

Piesne: 374, 646. 358, 624
Antifóna: 53
Texty:
SZ text 2.Kráľ22,1-2
Epištola 2.Tim3,14-17
Evanjelium Mt 8,5-13
Kázeň 2.Kráľ 22,18-20

Michal Findra