Biblická hodina 3.9.2020

Na biblickej hodine sme čítali a skúmali 37.kapitolu 1.knihy Mojžišovej (kliknutím si môžete zobraziť text) o Jozefovi a jeho bratoch, Na našom podcaste je uverejnený výklad. Prajeme pokojné a požehnané počúvanie a rozjímanie nad Božím Slovom.

Michal Findra