Zamyslenie na nedeľu 19.4.2020 pre TV Poprad

Prinášame vám podklad pre vysielanie zamyslenia na 1.nedeľu po Veľkej Noci pre TV Poprad.

Text z Biblie k zamysleniu bol z listu apoštola Pavla Filipským 1,1-11

Michal Findra