1.nedeľa po Veľkej Noci 19.4.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, a kázne zo Služieb Božích na 1.nedeľu po Veľkej Noci. Piesne sú vložené s melódiou a textom. Názov nedele je Ako práve narodené deti (Quasimodogeniti) – Blahoslavená viera.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 136, 145, 126, 600, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 33: L: Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Haleluja. Zb: Jasajme a radujme sa v ňom. Haleluja.

Čítanie z Biblie – SZ text: 1.Moj 6,5-22; Epištola: 1.Pt 2,1-6 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Evanjelium Ján 20,24-29; Kázeň Božieho Slova Židom 11,7

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra