2.nedeľa po Veľkej Noci 26.4.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, a kázne zo Služieb Božích na 2.nedeľu po Veľkej Noci. Piesne sú vložené s melódiou a textom. Názov nedele je Dobrý Pastier.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 142, 149, 512, 150, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 37: L: Kde je, ó, smrť, tvoje víťazstvo? Zb: Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v Ježišovi Kristovi. Haleluja.

Čítanie z Biblie – Epištola: Sk 20,28-31 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Evanjelium Ján 10,11-16; Kázeň Božieho Slova Žalm 23

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra