3.nedeľa po Veľkej Noci 3.5.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, a kázne zo Služieb Božích na 3.nedeľu po Veľkej Noci (Jubilate – Radujte sa). Piesne sú vložené s melódiou a textom.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 385, 132, 126, 128, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 32: L: Pri tvojom vzkriesení, Pane Ježiši Kriste, haleluja. Zb: Nebesá i zem sa radujú, haleluja.

Konfiteor (kajúci žalm) – Žalm 32
Čítanie z Biblie – Epištola: 1.J 3,16-24 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Evanjelium Ján 13,31-35; Kázeň Božieho Slova Sk 5,40-42

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra