Veľkopiatočné pašie 10.4.2020

Prinášame vám záznam z čítania pašií, modlitieb, piesní a kázne zo Služieb Božích na Veľký Piatok.

Pašiové texty a piesne nájdete v pašiách od strany 81 alebo aj na webe v pdf formáte.

Kázeň Božieho slova – Žalm 22,2-3

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra