Večerné Služby Božie – Zelený Štvrtok 9.4.2020

Záznam z čítaného slova, modlitieb a kázne večerných Služieb Božích na Zelený Štvrtok. Do záznamu sú vložené aj piesne s textom.

Piesne pre večiereň sú: 98, 108, 116, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať)

Čítanie – 1.Kor 10,12-17 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Kázeň Božieho slova – Lukáš 22,7-20

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra