Pašiové Služby Božie – Kvetná nedeľa 5.4.2020

Prinášame vám záznam z čítania pašií, modlitieb, piesní a kázne zo Služieb Božích na 6.pôstnu nedeľu – Kvetnú.

Pašiové texty a piesne nájdete v pašiách od strany 44 alebo aj na webe v pdf formáte.

Kázeň Božieho slova – J 12,1-8

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra