Pôstne večerné Služby Božie 2.4.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb a kázne pôstnych stredtýždňových Služieb Božích na 5.pôstny týždeň (30.3.-5.4.). Do záznamu sú vložené aj piesne s textom.

Piesne pre večiereň sú: 104, 241, 416, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) antifóna 26 L.: Kristus bol ranený pre naše hriechy.; Zb.: A strýznený pre naše neprávosti.

Čítanie – Žalm 91 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Kázeň Božieho slova – 1.kniha Kráľov 13,11-24

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra