Slávnostné Služby Božie 1.sviatok Veľkonočný 12.4.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, a kázne zo Služieb Božích na 1.slávnosť Veľkonočnú. Piesne sú vložené s melódiou a textom.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 128, 152, 125, 151, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 32: L: Pri Tvojom vzkriesení, Pane Ježiši Kriste, haleluja . Zb: Nebesá i zem sa radujú, haleluja.

Čítanie – Slávnostný žalm: Žalm 22,23-32 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Evanjelium – Mk 16,1-8 ; Kázeň Božieho slova –Žalm 22,29

Na tomto odkaze si môžete prečítať pastiersky list zboru biskupov k tohto ročným Veľkonočným sviatkom.

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra