2.sviatok Veľkonočný 13.4.2020 – záznam

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, a kázne zo Služieb Božích na 2.slávnosť Veľkonočnú. Piesne sú vložené s melódiou a textom.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 121, 144, 143, 131, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 36: L: Ja som vzkriesenie a život, vraví Kristus Pán. Zb: Kto verí v Neho, bude žiť, aj keď umrel.

Čítanie z Biblie – Epištola: 1.Kor 15,54-58 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Evanjelium a kázeň – Ján 20,11-18 

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra