500 rokov reformácie – zborový deň

V nedeľu 5.novembra 2017 budeme mať v našom zbore milú návštevu brata seniora Miroslava Hvožďaru z Vrboviec. Poslúži na Službách Božích a poobede o 14:00 bude mať prednášku na tému J.M. Hurban v zborovej miestnosti. Každý je milo vítaný.

Michal Findra

One comment

Comments are closed.