500 rokov Reformácie – premietanie s komentárom

Pozývame na premietanie s komentárom historických skutočností ale aj presahu na súčasnosť.

Začiatok je vždy o 16:30 v zborovej miestnosti. 1.časť bude v nedeľu 29.10.2017 a 2.časť v pondelok 30.10.2017

Následne budeme mať slávnostné Služby Božie v utorok 31.10.2017

Michal Findra