Konfirmácia 2016

V nedeľu po Vstúpení 8.5.2016 sme mali v našom zbore sviatok mladosti, keď sa konfirmandi priznali k viere v Pána Ježiša Krista a stali sa dospelými členmi cirkvi.

Samotnej konfirmačnej slávnosti predchádzala skúška konfirmandov v sobotu 7.5.2016 o 17:30. Na skúške preukázali hlavne vedomosti z našej evanjelickej vierouky a tiež aj poznatky z biblospytu.

Základom slávnosti bol konfirmačný príhovor postavený na výzve 1.Tim 6,11 a 4,8 Ty však človeče Boží, pred takýmito vecmi utekaj a snaž sa za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. … ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život. K čomu potom nasledovali konfirmačné otázky potvrdenia krstnej zmluvy. Každý z konfirmandov dostal osobné požehnanie s veršom s 1. alebo 2.listu apoštola Pavla Timoteovi. Napokon mohli najskôr konfirmandi prvý krát a potom aj ich rodiny pristúpiť k sviatosti Večere Pánovej. Prajeme konfirmandom verné zotrvanie v živej viere v Pána Ježiša Krista.

Boli konfirmovaní títo dnes už dospelí členovia nášho zboru: Rebeka Mária Bednárová, Matúš Čeč, Lukáš Čenščák, Dávid Dražil, Zuzana Dvorská, Ján Findra, Branislav Grega, Veronika Mlynárová, Milan Molnár, Jakub Onuščák, Beáta Schützová, Oliver Šifra, Samuel Valečko.

Michal Findra

 

One comment

  1. V mene členov Modlitebného spoločenstva nášho CZ srdečne blahoželám všetkým našim trinástim bývalým konfirmandom, ktorých sme po konfirmácii prijali medzi dospelých členov CZ. V modlitbách ich kladieme do rúk nášho láskavého Pána Boha a prosíme o obdarovanie darmi Ducha Svätého, ktorými obohatia celé spoločenstvo nášho CZ. Pán vám žehnaj!
    Zuzana Valeková

Comments are closed.