Zomrel brat farár ThMgr. Vincent Blažko

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že po dlhoročnej chorobe Pán života a smrti povolal 12. mája 2016 z tejto časnosti brata farára ThMgr. Vincenta Blažka vo veku 85 rokov do slávy, o ktorej apoštol Pavel píše: „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.” Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 17. 5. 2016 o 13.00 hod. v kostole v Poprade-Veľkej.

Pozostalá rodina

data_7100

 

2 comments

 1. Hlboko nás zasiahla smutná správa o skone brata farára Vincka Blažka… potešujeme sa však, že mu – podľa Ž 27:4 ako má na smútočnom oznámení – Pán, ktorému verne slúžil, splnil túžbu “vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme”.
  Do našich modlitieb vkladáme vďaku Pánu Bohu za zosnulého i prosby o ochranu a požehnanie pozostalých.
  V mene členov MoS ECAV Poprad Zuzana Valeková

 2. Brat farár Vincko Blažko sa dožil pekného, požehnaného veku 85 rokov. Telo mu už veľmi slabo slúžilo. Rýchly odchod k nášmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi bol pre neho vykúpením. Mal krásnu a krátku smrť, bez trápenia. Môžeme len ďakovať za veľkú Božiu milosť, ktorou jeho a jeho rodinu obdaril. Veď tu nemáme nikto stáleho miesta, sme tu len na návšteve, preto sa tešme na to, čo nám náš Otec Nebeský pripravil:”Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo…” alebo “Človek odchádza do svojho večného domova…prach sa navráti do zeme, ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.” (Kaz.12:5-7). Z mnohých modlitieb brata farára som vybrala túto:
  Modlitba keď ubúda síl
  Drahý Spasiteľu, s veriacim a pokojným srdcom sa k Tebe utiekam. Ty Jediný zostávaš mojím útočišťom, keď sa duch vo mne zviera a trasie úzkosťou, keď ma opúšťajú sily a nastáva čas, v ktorom nemá človek zaľúbenie. Pane Ježiši, Ty si bol mojou silou, mojím vodcom a radcom v dňoch radosti, ale i vtedy, keď doľahli na mňa starosti a skúšky. Ďakujem Ti za všetky krásne chvíle života, ale i za bolesť a každú slzu, ktorá ma priviedla bližšie k Tebe. Vzhliadni prosím na mňa a neopúšťaj ma ani v nemoci, ani v starobe. Daj mi poznať, že Ty si so mnou a dopraj mi sily na konci cesty, aby i slabnúce oči videli Tvoje šľapaje, aby i vädnúce ruky vedeli za zdvihnúť k Tebe, aby i tuhnúce pery vedeli prosiť o pomoc a zmilovanie. Aby som víťazne došiel do cieľa. Pane zostaň so mnou, lebo sa zvečerieva a môj deň sa nachýlil. Amen.
  Báseň napísaná v roku 1995 pánom farárom PhMgr. Vincentom Blažkom.
  Je taká chvíľa, keď končí život a začína spomienka. V takejto chvíli vyjadrujem úprimnú sústrasť manželke Erike a dcére Ivetke s rodinou.
  Soňa Slahová s rodinou

Comments are closed.