Smrtná nedeľa 13. marec

Smrtná nedeľa je prvá, na ktorej sa čítajú a spievajú Pašie – história utrpenia a smrti Pána Ježiša Krista.

Jeho nesmierne utrpenie a bolestná smrť na kríži nám, veriacim v Neho, zabezpečila zmierenie s Bohom Otcom, spasenie a večný život v Božom kráľovstve. Pašie špecificky ozvláštňujú atmosféru pôstnych nedieľ a pomáhajú nám viac a lepšie sústrediť sa na tieto smutné udalosti, ktoré sú však predzvesťou veľkej radosti zo vzkriesenia Pána Ježiša z mŕtvych.

Kázeň brata farára Bednára (na text Listu Židom 7:24-27) nám Pána Ježiša Krista predstavila ako veľkňaza svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov a vyvýšeného nad nebesá, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obeť najprv za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď samého seba obetoval.

20160313_095945

Viac milovať chcem Ťa… spievali členovia spevokolu

Zuzana Valeková