Zborové popoludnie 31. januára 2016

Môžeme ho nazvať misijným, lebo sme privítali misionárku Zuzku Pongen – Kovalčíkovú s manželom Sentim. Obidvaja nás oboznámili so službou v juhoafrickej Zambii.

Možno si aj my položíme otázku – načo sú misionári? V Zambii preto, že obyvatelia nepoznajú Ježiša ako svojho Spasiteľa. Aj keď niektorí vedia o Bohu, Bibliu nečítajú a vieru v Boha nežijú každý deň, ale podliehajú viazanosti a poverám, ktoré tam vládnu. Mnohí sa potrebujú presvedčiť, že im Pán Boh pomôže a práve v tom im pomáhajú misionári. Obidvaja tvrdili, že misionári nemajú len kázať Božie slovo, ale všetkým čo robia a ako žijú majú dokazovať svoju vieru. Obidvaja misiu v Zambii po 5.-tich rokoch skončili a vo februári odchádzajú ako misionári do Ázie.

Modlime sa za požehnanie ich služby na novom pôsobisku, ale aj za misionárov všeobecne, lebo Božiu pomoc, múdrosť a Božie vedenie všetci v tejto nie ľahkej službe potrebujú.

Zuzana Hybenová