Karneval 2016

Ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán. Slová tejto piesne zneli 7.februára v našej zborovej miestnosti, keď sa tam zišli deti s rodičmi na karnevalové popoludnie.

Každý bol pekne zamaskovaný a s dobrou náladou. Oslavovali sme Pána Boha aj za to, že nás stvoril. O Stvoriteľovi a Jeho stvoriteľskom diele, ktorého súčasťou sme aj my deti, sme rozmýšľali skoro celé popoludnie. Medzi tým sme súťažili, hrali sa, ale ja sami sa pokúšali vyrobiť „stvoriť“ svoju podobu z rôznych materiálov. Domov sme sa rozchádzali s úsmevom na tvári a radostným srdcom, ktoré tiež stvoril Pán Boh vo svojej všemocnosti.

Ďakujeme Ti, drahý náš Stvoriteľ za deti, ktoré máme.

Alenka Findrová