Národný týždeň manželstva 2015

Od 8. Do 15.2.2015 prebiehal na celom Slovenku Národný týždeň manželstva s témou: On a ona – jednota v rozdielnosti. Aj v našom zbore sme k tomuto týždňu mali špeciálne podujatia. V sobotu 14.2. boli mládežníci na spoločnej mládeže v Batizovciach a potom v nedeľu sme mali v zborovej miestnosti popoludnie pre manželské páry.

V Batizovciach sa stretli podvečer mládežníci zo Štrby, Batizoviec, Gerlachova, Popradu, Slovenskej Vsi a Vojňan. Po úvodnom privítaní sme mali čas na spev piesní. Spievali sme staršie piesne ale učili sa ja nové. Potom nasledovala téma: Mám –násť s nikým nechodím sa nie som cvok. Samotná téma mala provokatívny názov ako protipól komerčného tlaku Valentína, kedy je požiadavka aby každý s každým chodil a dával darčeky. Mottom bol pre nás verš zo Žalospevov 3,27: Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. Naučili sme sa ako nám je dobre, keď máme Hospodina – keď máme za Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Tak sa naše vzťahy k blízkym dostávajú do normálu. Ďalej sme rozprávali ako sa môžeme v čase mladosti, keď ešte nemáme partnera, pripravovať na manželstvo. Hovorili sme o príprave v duchovnej oblasti – vstúpiť do zodpovednosti mladého muža a mladej ženy, v duchovnej oblasti – nacvičiť sa nosiť to jarmo – vôľa a modliť sa – rozum a city, a napokon v telesnej oblasti – cvičiť svoje telo, zdržanlivosť – intimita patrí až do manželstva.

V Poprade nás privítala vyzdobená zborová miestnosť. Na stoloch horeli sviečky, bola pripravená káva a čaj, koláčiky. A tak sme si s radosťou posadli starie manželské páry aj mladšie a aj jedni snúbenci. Čakal nás po úvodnej modlitbe a čítaní Božieho slova pestrý program zložený z viacerých aktivít. Hľadali sme v našej pamäti Biblické manželstvá, vystrihovali sme hviezdy z papiera a dávali sme snúbencom návrh, ktorých päť vecí isto potrebujú do spoločného života. Pomedzi aktivity sme si vypočuli dve svedectvá o manželstvách – Martin a Katka Lutherovi a Ľubomír a Oľga Felekovci. K téme? On a ona – jednota v rozdielnosti sme počuli výklad Slova Božieho Ef 5,21-33. Na koniec sme so záujmom vzhliadli film o manželstvách od komunity Chemin Neuf.

Na oboch stretnutiach sme sa mali veľmi dobre a tak chceme srdečne pozvať aj viacerých na podobné stretnutia. Pre celé rodiny od detí až po seniorov budeme mať pred letnými prázdninami zborový deň. Neváhajte prísť.

Michal Findra