Karneval 8.2.2015

Položím vám otázku. Koho ľúbi Pán Boh? Odpovede budú rôzne. Hlavne od malých detí sa častokrát dozvieme aj nečakané odpovede. Má Pán Boh rád aj malé koníky? Áno. Aj vtáčikov, aj teliatka, aj rôzne iné zvieratká. Má Pán Boh rád aj deti, hoci sú len maličké a mnohým veciam nerozumejú? Áno. A o tom, koho ľúbi Pán Boh, bola aj pesnička, ktorú sme sa počas karnevalu naučili spievať.

Na karneval prišli deti z Juhu, mesta, Soboty aj zo Stráží. Spolu sme sa rozprávali o tom, že odmenou za zlý skutok je trest. Raz bol ten trest veľmi veľký, dokonca zničil celý zemský povrch. Ale našli sa na zemi ľudia, ktorí milovali Pána Boha. Aj Pán Boh miloval ich, a preto sa rozhodol, že ich zachráni. Na to, aby boli zachránení, museli aj naďalej počúvať Pána Boha a to, čo im kázal urobiť. Tak sme si spolu s deťmi a ujom Rasťom vyrobili z papiera pracovné čiapky a pustili sa do práce. Stavali sme a stavali, až sme postavili veľký koráb spolu s Noachom. Aj my sme si postavili malé loďky na pamiatku. Do veľkého farebného korábu však nastúpili iba tí, ktorí sa rozhodli dôverovať Pánu Bohu vo svojom živote. Potopa bola trestom za hriech ľudí, ale bola ponúknutá aj záchrana. A je to tak aj dnes. Pán Boh nám ponúka záchranu, ak uveríme Jeho Synovi Ježišovi Kristovi a „nastúpime do záchranného korábu“, do spoločenstva s Ním. Tým záchranným korábom je pre nás kríž, na ktorom zomrel Pán Ježíš a zvíťazil nad trestom pre nás, nad smrťou.

Okrem rozprávania biblického príbehu o Noachovi sme aj tancovali, súťažili, hrali sa, jedli sme vynikajúce koláčiky a pili čaj. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Vaši pracovníci s deťmi Michal, Rasťo, Michal, Baška, Anička, Jakub, Janko a Alenka