10.12.2023 2.adventná nedeľa

Služby Božie s témou: Pán prichádza

Piesne: 20, 22, 4, 8 a antifóna 6.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 11,1-10
Epištola: R 15,4-13
Evanjelium: L 21,25-33
Kázeň: Zj 3,7-13

Michal Findra