14.5.2023 5.nedeľa po Veľkej Noci

Nedeľa Rogate – Proste! – deň matiek.

Piesne 329, 646, 311, 628 a antifóna 61.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Žalm 67
Epištola – Zj 21,10 a 22,1-5
Evanjelium – L 11,5-13
Kázeň — 1Tim 2,1-6

Michal Findra