20.3.2022 3.pôstna nedeľa (pre TV Poprad)

Dnes vo štvrtok 7.4.2022 sme nahrávali Služby Božie pre TV Poprad. Ponúkame vám k vzhliadnutiu staršiu nahrávku tiež pre TV Poprad na 3.pôstnu nedeľu.

Piesne boli: 97, 494, 103 a antifóna: 25.

Biblické texty:
Evanjelium – L 9,57-62
Kázeň Mk 12,41-44

Michal Findra