10.4.2022 Kvetná nedeľa

Nedeľné Služby Božie na Kvetnú nedeľu s čítaním pašií.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Kázeň J 17,1-8

Michal Findra