Detský denný tábor 2021

V týždni od 12.-16.7.2021 prebiehal u nás v zbore detský tábor. Cieľom tohto tábora s názvom Veľký indiánsky poklad bolo tlmočiť deťom posolstvo, že najväčším pokladom Indiánov nebola truhlica s diamantmi, ukrytá niekde v jaskyni na brehu jazera. Tým najväčším pokladom bol Pán Ježiš Kristus – sám Boží Syn, ktorý sa stal pokladom pre mnohých Indiánov z viacerých indiánskych kmeňov.

Príbehy o tom, ako sa dostalo evanjelium k jednotlivým indiánskym kmeňom, sú fascinujúce. Sú to dobrodružné rozprávania o milostivom Božom konaní, o odvahe a obetavosti mužov a žien, ktorí Indiánom priniesli Dobrú správu o Božej moci. Táto správa radikálne menila životy Indiánov a urobila z nich Božích mužov a Božie ženy.

Tábor bol ladený misijne. Našou túžbou bolo, aby chlapci a dievčatá pri počúvaní jednotlivých lekcií premýšľali o misii, o potrebe modliť sa za misiu, podporovať ju, a ak ich Pán Boh povolá, ísť do misie. Deti si vyrobili batikované tričká, indiánsku čelenku, na ktorú si pripevnili perá, ktoré získali. Vyrobili si bubny potrebné k spevu piesní na oslavu Pána Boha. Tiež pomocou tajných znakov a symbolov šifrovali tajné správy. Veľa piesní sa spievalo aj v iných jazykoch ako je slovenčina, a tiež sa pokúšali naučiť modlitbu Pánovu v angličtine. Jednou z piesní bolo aj vyznanie „Áno, Boh je dobrý, je dobrý ku mne“ v slovenčine, maďarčine, češtine, nemčine i angličtine.

Alenka Findrová