4.3.2021 2.pôstna večiereň

Večerné Služby Božie na 2.pôstny týždeň. Kvôli korone nahrávané bez účastníkov. Sme na 1.misjnej ceste apoštola Pavla v Pisidskej Antiochii.

Piesne: 95, 99, 425 a antifóna 27

Biblické texty:
Pôstny žalm – Žalm 28
Kázeň Božieho slova – Sk 13,13-15 a 38-43

Michal Findra