14.2.2021 Predpôstna nedeľa

Pravidelné nedeľné SB, ktoré boli nahrávané kvôli zákazu zhromažďovania na záznam. Téma nedele: Dar Božej lásky.

Piesne: 329, 642, 204, 461 a antifóna 13.

Prinášame aj seniorátne Služby Božie z auditória v Kežmarku na predpôstnu nedeľu.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 2.M 24,8-18
Epištola: 2.Pt 1,16-21
Evanjelium: Mk 8, 31- 38
Kázeň: L 18,31-43

Michal Findra