31.1.2021 nedeľa Deviatnik

Nedeľa 9 týždňov pred Veľkonočnými sviatkami nám hovorí o nezaslúženej milosti. Pán Ježiš nás vyučoval na základe príkladu o sluhovi a pánovi. Nižšie je videozáznam nahrávky celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne.

Piesne: 32, 245, 202, 537 Antifóna: 61

Prinášame aj seniorátne Služby Božie z auditória v Kežmarku na nedeľu Deviatnik.

Biblické texty:
Starozmluvný text 3.Moj19,1-2;9-18 
Epištola 1.Kor 3,10-23
Evanjelium Mt 20,1-16   
Kázeň L 17,7-10    

Michal Findra