17.12.2020 3.advetná večiereň

Ukončili sme témy o misii s výzvou Ako naložím s misijnou zvesťou na základe textov Lukáš 10,3 a Ján 15,5.

Na nasledujúcom odkaze je audio záznam z kázne na večerných Službách Božích.

Najbližšie služby Božie, ak nebude nové usmernenie od regionálnych hygienikov, budú v nedeľu 20.12.2020 o 9:00 v kostole v Poprade. Po nich bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.

Michal Findra