Biblická hodina 26.11.2020

Stretli sme sa kvôli opatreniam v našom kostole a preberali sme 42.kapitolu 1.knihy Mojžišovej, kde sa Jozef stretáva prvý krát so svojimi bratmi.

Na nasledujúcom odkaze je audio záznam z našej Biblickej hodiny.

Michal Findra