TMZJK 2020

Tu si môžete stiahnuť brožúrku ku každodennému zamysleniu počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.