Misia na Níle máj 2016

Sestry zo Spoločenstva evanjelických žien v našom cirkevnom zbore usilovne pracujú pre Misiu na Níle a v súčasnosti pripravujú ďalší balík s krásnymi a užitočnými výrobkami pre deti v Afrike. Zabalili doň 5 prikrývok, 10 pulóvrikov a 10 vestičiek.

O veľkej obetavosti, usilovnosti a láske sestier svedčí to, že v tomto roku expedujú už tretí takýto balík. Všetky balíky sú cez Švajčiarsku misiu viery v Starej Turej posielané do centrály Misie na Níle vo švajčiarskom Guetli a odtiaľ v kontajneroch loďou do Afriky.

Pán nech požehná zhotoviteľky i prijímateľov týchto výrobkov.

SEZ 201605

Sestry chystajú ručné práce na expedovanie pre Misiu na Níle

Zuzana Hybenová

One comment

  1. Robiť misiu je príkaz Božieho syna a nášho Pána Ježiša Krista a jej formy sú rôzne. Tešíme sa, že výroba užitočných vecí pre núdznych ľudí v Afrike si získala viaceré sestry v našom cirkevnom zbore. Nech sám Pán požehná aj túto aktivitu a sestrám pridá silu i chuť slúžiť Pánovi aj týmto spôsobom… a modlime sa i za úbohých chudobných, nešťastných a prenasledovaných blížnych v Afrike i inde vo svete.

Comments are closed.