Pozvanie na popoludnie s Jozefom

Srdečne pozývame rodičov s deťmi na popoludnie.
Viac na plagáte pri čítaní ďalej.

besiedkári

jozef pozvanie web