Konfivíkend Gerlachov – apríl 2015

V dňoch 23.-.25.4.2015 sa naši konfirmandi zúčastnili víkendového pobytu v Gerlachove v zborov dome.  Téma víkendu bola: Vystúp z MATRIX-u. a téma kondifňa bola: Z klamstva do reality.

Na základe filmu MATRIX sme sa pokúsili poukázať:
1. na našu poviazanosť hriechom a Božiu ponuku slobody a reálneho života.
2. na potrebu prípravy. Tým, že človek verí v Pána Ježiša neznamená to bezproblémový život, ale aj potrebu prípravy na zápas posvätenia.
3. na potrebu nášho neustáleho spojenia s Pánom Ježišom, aby sme vedeli kresťansky žiť.

K výkladu Božieho slova patrili aj bližšie rozhovory v skupinách, kde sme mali pripravené otázky ku každej téme. K téme o potrebe prípravy sme mali workshop, kde sme vyrobili výzbroj rímskeho vojaka, na ktorej apoštol Pavol povedal, čo potrebujeme v zápase o svätosť – opasok (pravda), pancier (spravodlivosť), obuv (pohotovosť evanjelia), štít (viera), prilba (spasenie), meč (Božie Slovo).

Ako mladí ľudia plní energie sme mali pripravené počas programu aj pestré hry a aktivity. Piatočné popoludnie sme boli na výlete v Tatrách, kde sme pri plnení zaujímavých úloh prešli z Tatranskej Polianky na Vyšné Hágy. S najväčším ohlasom sa stretlo natáčanie videa o chránenej zveri. V piatok večer nás prišli navštíviť dorastenci a konfirmandi z domáceho zboru. V programe sme si vypočuli príbeh o Nikodémovi a Pánovi Ježišovi a zahrali akčnú hru „pokrievka“. V úvodný večer sme mali možnosť zahrať sa atraktívnu hru „zosaď farára“.

Počas celého pobytu jednotlivé skupiny zabezpečovali chod kuchyne a prípravu stravy. Raňajky a večere sme si chystali sami a na obed zabezpečili výdaj dovezenej teplej stravy.

V sobotu sme boli potom už spolu s ostatnými konfirmandmi zo seniorátu na konfidni. V kostole sme mali čas na piesne a modlitby, ktoré nás viedli bližšie k téme o tom, ako nám je potrebné vystúpiť z klamstva do reality. Pre bližšie spoznanie sa a navodenie družnosti sme mali pár icebreakerov. Pred obedom sme mali zamyslenie nad témou. Najskôr to bolo vnímanie toho, čo je umelé a čo je pravé na prírode, na vzťahoch a napokon celkovo v živote kresťana. Biblicky nám poslúžilo podobenstvo Pána Ježiša o vínnom kmeni a ratolestiach. Jasne sme si mohli uvedomiť, že bez napojenia (viery) v Krista niet pravého života a niet tej reality. Myšlienka na povzbudenie bola, že keď sa stretneme okolo seba zo zázrakom života ako krásne to okolo nás funguje, tak si spomeňme, že náš ozajstný život je len v napojení na Pána Ježiša, všetko ostatné je klam.

Po výbornom obede, ktorý pre nás pripravili domáci mládežníci sme mali popoludňajšiu aktivitu. Kreatívne sme v štyroch skupinách poznávali obec. Nešlo ani tak o miestopisné poznanie, ale o úlohy, ktoré dopĺňali naše doobedné uvažovanie.

Po požehnaní sme sa rozišli domov.

Michal Findra