Mládežníci na prelome rokov 2014-2015

Počas Vianočných sviatkov a prázdnin sa mládežníci stretli dva krát na špeciálnejších stretnutiach. Bolo to pred Vianocami a na Silvestra na predvianočnej a silvestrovskej mládeži.

Naše stretnutia boli spojené s pestrejším programom ako zvyčajne a slávnostnou náladou. Na predvianočnej mládeži sme koštovali z koláčikov, ktoré sa v našich domácnostiach chystali na Vianoce. Na Silvestra sme varili spoločne kapustnicu, keď každý vhodil do hrnca, čo priniesol a tiež koštovali domáce dobroty vo forme rôznorodých šalátov.

Samozrejme naše stretnutia neboli len o vzácnom spoločenstve stola, ale aj o speve, modlitbách a Božom Slove. Pred Vianocami rezonovala hlavne pieseň „Zvonia zvony vianočné …“, ktorú spievali aj naše deti na štedrovečerných Službách Božích. Počas Silvestra to bol zas dlhší spoločný čas spojený aj s učením sa pohybovej kreácie na grécky tanec. Evanjelista Ján nás viedol do Vianoc vyznaním o pôsobení a myšlienkach Jána Krstiteľa v 1-3.kapitole jeho evanjelia. Mohli sme si uvedomiť, že aj my potrebujeme byť doma hlavne počas Vianoc ohlasovateľmi Pána Ježiša. Cez Silvestra sme vnímali bližšie heslo roka 2015 Rim 15,7: „Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha.“ Pozreli sme sa hlavne, čo konkrétne znamená vzájomné sa prijatie na základe toho ako nás prijal Kristus a ako to slúži na Božiu slávu na základe kontextu hesla roka z veršov Rim 15,1-6. Tiež sme pre naše modlitebné spoločenstvo vytvorili záložky s heslom roka.

Na oboch stretnutiach sme vnímali túžbu, aby nás bolo viac. Pozývame preto mládežníkov a dorastencov, aby neváhali a prišli medzi nás. Stretávame sa v zborovej miestnosti každý piatok od 17:30 do 19:30.

Michal Findra