Dorastovo-mládežnícky tábor Hladovka 2014

V dňoch 17.-24.8.2014 sa zúčastnili z nášho zboru 4 mládežníci spolu s bratom mládežníckym farárom na tábore v malebnej oravskej dedine Hladovka s témou Si ONline.

Tento tábor pripravili mládežníci zo Štrby a brat farár mal pre spolupracovníkov na tábore úvod do každodenných modlitieb nad Biblickým Jozefom.

Každý deň sme mali pestrý program, ktorý nás viedol k hlavnej myšlienke, či sme ako kresťania napojení na Pána Ježiša. Teda ONline s naším Spasiteľom. Tiež bol každý deň potom smerovaný ku konkrétnej oblasti života kresťana, v ktorej je čo nie je napojený na Krista. Týkalo sa to hudby, športu, dobrodružstva, vzorov, rodiny a priateľov, lásky. K jednotlivým témam nám vždy večer poslúžil iný hosť, ktorý nás motivačne viedol do vzťahu k Pánovi Ježišovi v danej oblasti. Tiež sa celý deň niesol napríklad hudbou alebo športom či dobrodružstvom …

Prežili sme na tábore požehnaný čas, tešili sme sa zo stretnutí po roku a hlavne sme sa tešili z možnosti napojiť sa priamo na nášho Spasiteľa – Pána Ježiša Krista.

Michal Findra