Detský seniorátny tábor 2014

V dňoch 29.6.-4.7.2014 sa aj naše deti z CZ Poprad zúčastnili na seniorátnom detskom tábore.

Téma tábora bola: Boh – darca života. Spolu sme sa zamýšľali nad piatimi témami 1.Božia zmluva s Nóachom, 2.Podobenstvo o dvoch synoch, 3.Príbeh o dvoch uzdravených ženách, 4.Príbeh o dobrom pastierovi, 5.Podobenstvo o štvorakej pôde a horčičnom zrne.


Každý deň ráno po raňajkách sme mali zamyslenie nad témou dňa. Túto sme deťom približovali v krátkom divadelnom vstupe v podaní vedúcich. Potom sa už venovali duchovným aplikáciám, s ktorými poslúžili sestra Ľubka Matisová, sestra Alenka Findrová, brat Ján Matis, sestra Vladka Michalková a sestra Stanka Marušinová. Po téme sme mali študijné skupinky, v ktorých boli deti rozdelené podľa veku. Tam sme sa prakticky rozprávali o biblickej téme a ako ju začleniť do nášho života. Pred obedom sme mali väčšinou športovo-tematické hry, ktoré pripravovali bratia Villi Kičin a Aďo Čajka. Pomáhali sme Nóachovi s privádzaním zvierat do archy, hľadali sme 100 tratených ovečiek, hrali sme sa so strateným synom n markety (obchody aj s pašovaným tovarom).

Jedno popoludnie sme boli na výlete v Betliari. Popoludnia sme trávili pod vedení Majky Andrášovej v kreatívnom tvorení – vyrábali sme si obaly na pracovné listy, rámik na fotografiu, aj ovečku. Večer sme sa tiež spolu hrali a na záver dňa nám sesta Ľubka čítala večerníčkový príbeh na pokračovanie. Hudbu mal na starosti Cinko Čajka. Popri ňom vzniklo počas tábora niekoľko hudobných telies, ktoré nm večer predstavovali svoju vlastnú tvorbu na gitarách a bubnoch, dokonca aj vymýšľali piesne o vedúcich tábora.

Táto táborová atmosféra sa skončila v piatok 4.6. v našom kostole, kde si svoje deti prišli vyzdvihnúť rodičia a my sme im poslúžili krátkou hudobnou ukážkou z tábora.

O naše zdravie sa po celý čas tábora staral ujo Braňo Klein, a všetci sme to chvála Pánu Bohu prežili a už sa teraz nevieme dočkať ďalšieho tábora na začiatku júla o rok.

Alenka Findrová