Jablková párty 27.10.2013

Aj srdiečko človeka, rovnako ako na prvý pohľad krásne jabĺčko, môže byť červivé. Na našej JABLKOVEJ PÁRTY v poslednú októbrovú  nedeľu nám o tom porozprávala Aďka Sabolová z Detskej misie v spolupráci s červíčkami Aladárom, Darinkou a Žanetkou.

Na jablkovej párty samozrejme nechýbalo spievanie pesničiek s gitarou ani súťaženie. Deti, ich rodičia a starí rodičia si zmerali sily vo viacerých disciplínach, napríklad v šúpaní jabĺk (dospelí za sťažených podmienok). Odmenou pre všetkých bola široká paleta jabĺčkových dobrôt.

Po príjemne strávenom spoločnom popoludní sme sa domov vybrali poučení o tom, že tak ako sa jabĺčko samo nedokáže zbaviť červíkov, ani my nedokážeme sami vyhrať nad hriechmi – červíkmi, čo hrýžu naše srdcia. Jediným záchrancom a lekárom je Pán Ježiš.

Baška