Mládežnícka opekačka 2.8.2013

V piatok 2.8.2013 sme sa v hojnom počte stretli na farskej záhrade, aby sme prežili mládež trochu inak ako zvyčajne. Už úvod bol iný, lebo sme pripravili ohnisko a rozložili oheň. K ohňu sa viazala aj naša téma z Božieho slova.

Veľmi kreatívne sme uvažovali, kde všade v Biblii nachádzame ohnisko alebo oheň. Bolo veľa nápadov a bližšie sme sa venovali ohňu zo Skutkov apoštolov z 28,1-10. Pochopili sme, že Pán Boh konal pri Pavlovi a on sa na Neho spoliehal. V príbehu boli aj zázraky záchrany života pri uštipnutí zmijou a uzdravení nemocných. Napokon sme pochopili, že ľudia s láskou prijali Pavla a stroskotancov. Podobne je to aj dnes s nami. Pán Ježiš nás volá k dôvere v Neho. Tiež koná Kristus aj dnes zázraky. Ak žijeme pokorne s Pánom Ježišom tak sme obľúbení u ľudí. Navyše aj dnes pridáva Pán Boh nových veriacich do svojej cirkvi. Teda ak budeme pri ohni môžeme si spomenúť na Pavla a oheň po jeho stroskotaní na Malte. Nakoniec sme mali výborný čas pri opekaní a jedení špekačiek a klobásy. Počas nášho stretnutia sme boli aj s mladými študentmi z Berlína, ktorí boli na výlete v Tatrách.

Michal Findra