Stretnutie spevokolov TaSen 23.6.2013

V nedeľu 23.6.2013 o 15-tej kroky nielen spevokolistov smerovali do popradského evanjelického kostola, kde bolo stretnutie spevokolov Tatranského seniorátu s témou Cyril a Metod  – ich vplyv na slovenskú literatúru a samozrejme prezentovaním sa jednotlivých spevokolov.

Na úvod privítali spevákov aj poslucháčov domáci bratia farári príhovorom a modlitbou. Kostol v Poprade bol skoro zaplnený a účinkujúci aj hostia si s radosťou prijali vystúpenia týchto spevokolov: Kežmarok, Štrba, Batizovce, Hranovnica, Švábovce a Poprad. Pomedzi vystúpenie spevokolistov sme si vypočuli prednes básne Proglas a tri vstupy Doc. PaedDr. Miloša Kovačku PhD. k téme. Na záver po požehnaní brata seniora Tatranského seniorátu nás čakala lahôdka – vystúpenie spojených spevokolov Tatranského seniorátu spevom Staroslovienskeho Otčenášu v úprave Mgr. art. Petra Duchnického.

Program celého stretnutia sa stretol s pozitívnou odozvou, a bol veľkým povzbudením pre všetkých zúčastnených. Jenou z reakcií bolo aj tvrdenie: „Každý si našiel na tomto stretnutí, čo ho mohlo potešiť“.

Michal Findra