Pozvanie na misijnú konferenciu EVS do Košíc

Tatranský seniorát nás srdečne pozýva na Misjnú konferenciu EVS do Košíc, ktorej by sme sa zúčastnili v sobotu 4.mája 2013 s témou konferencie „Držím Ti miesto“. Informácie o konferencii sú aj na internete: http://konferencia.evs.sk. Je objednaný spoločný autobus a v mieste podujatia obed.

Zúčastnili by sme sa doobedného a poobedného programu, ktorý je nasledovný:

08:30 –   10:00 Moje miesto pred Bohom Samuel Linkesch
Moje miesto v rodine Ľubomír   Ďuračka
10:00 –   10:30 Prestávka
10:30 –   12:00 Moje miesto v cirkevnom   zbore   Stanislav Pietak
Moje miesto v spoločnosti   Michal Klus
Bielorusko Valery Hryhoryk
12:00 – 14:00
Obed
14:30 – 16:30 SEMINÁRE: Ja a Boh Samuel Linkesch; Ja   v rodine Ľubomír Ďuračka;
Ja a služba Stanislav   Pietak; Bielorusko Valery Hryhoryk

Odchod je naplánovaný na 6:30 spred BILLY v Poprade. Z Košíc odchádzame po skončení seminárov o 17:00. Predpokladaný návrat do Popradu je o 19:00. Raňajky a večeru si musí zabezpečiť každý sám. Konferenčný poplatok je 11,- €. Tatranský seniorát na jedného účastníka prispieva sumou 5,- €. Zvyšných 6,- € je potrebné uhradiť.

Prihlásiť sa je potrebné čo najskôr. Prihlásenie je akceptované až po úhrade a do naplnenia kapacity autobusu. Posledný termín prihlásenia je 30.4.2013. Prihlásiť sa môžete telefonicky, písomne alebo mailom u predsedu VMV (Michal Findra, nám. sv. Egídia 25/59, 058 01 Poprad, 052 788 51 21, 0903 602 902, findra@sem.sk). Uhradiť poplatok môžete osobne predsedovi VMV, alebo po dohode bankovým prevodom.

Teším sa na spoločný deň strávený pri Božom slove a v spoločenstve kresťanov, a prajem radostné poveľkonočné obdobie so slovom evanjelistu Matúša 28,6a: Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal.

Michal Findra