Nedeľa Misie na Níle

Srdečne pozývame na nedeľu diakonie a Misie na Níle dňa 28.4.2013.

Doobeda na službách Božích o 9:00 poslúži sestra farárka Mgr. Eva Kolesárová vedúca tejto misie na Slovensku o službe lásky – diakonii.

Poobede o 14:00 budeme mať prednášku a prezentáciu o Misii na Níle v zborovej miestnosti.

Cirkevný zbor ECAV Poprad