Články o živote zboru

Služby Božie v januári nového roku 2021

Novoročné priania

Keďže sme sa nemohli stretnúť osobne na Službách Božích v Novom roku, je možnosť zaslať novoročné prianie pre náš zbor formou SMS alebo emailu. Priania potom budú uverejnené v najbližších Službách Božích na internete. Číslo na mobil je 0903 602 902 a mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu). Na tento mail môžete poslať aj svoju žiadosť o posielanie videobesiedky, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu.

Rozpis uverejnenia Služieb Božích na január 2021 na webe, podcaste a youtube zboru:

Keďže máme od vedenia štátu uzatvorené kostoly pre slávenie Služieb Božích s verejnosťou pripájame rozpis termínov nahrávok:

Prajeme Božieho pokoja, požehnania a opatery v novom roku 2021

Oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom. Veľmi pekne ďakujeme.

Michal Findra

TMzJK 17.1.2021 úvod (brožúrka)

Predstavme si kruh nakreslený na zemi. Ten kruh je svet, stredom je Boh a polomery sú rôzne cesty, po ktorých ľudia v živote kráčajú. Keď sa túžia priblížiť k Bohu, kráčajú smerom do stredu kruhu a zároveň sa približujú jeden k druhému; a čím bližšie sú jeden k druhému, tým bližšie sú k Bohu. Je zrejmé, že podobne to platí aj naopak. Keď sa odvrátime a vzďaľujeme sa od Boha, vzďaľujeme sa aj jedni od druhých; a čím viac sa vzďaľujeme jedni od druhých, tým viac sa tiež vzďaľujeme od Boha. (Z myšlienok abbu Dorothea z Gazy, palestínskeho mnícha zo 6. storočia)

Pokračovať v čítaní

3.1.2021 Nedeľa po Novom roku

Hospodin je pre nás veľkým požehnaním. Ako? To bolo účelom nášho uvažovania nad proroctvom Zachariáša pri narodení jeho syna Jána, neskoršieho Jána Krstiteľa. Nižšie máme videozáznam zo Služieb Božích a aj audiozáznam kázne. Všetko sme nahrávali v súkromí, kvôli zákazu stretávania a združovania pre koronakrízu. Nezabudnite posielať Novoročné priania pre náš cirkevný zbor. Viac je o tom v oznamoch a v prvej pripnutej správe na tomto webe.

Piesne: 73, 76, 648, 633 Antifóna: 23

Pripájame aj služby Božie na túto nedeľu z Tatranského seniorátu

Pokračovať v čítaní

Nový rok 2021 – Služby Božie zo Stráž

Buďte milosrdný, ako je milosrdný aj váš Otec! je výzva hesla roka 2021. Využili sme ešte možnosť v starom roku 2020 a mali sme Služby Božie v Strážach, kde sme uvažovali nad výzvou od Pána Ježiša.

Piesne: 59, 553, 36, 75 Antifóna: 22

Pripájame aj záznam Služieb Božích na Nový rok 2021 z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

Silvester 2020 – Služby Božie v Spišskej Sobote

V našom kostole, v bývalom kráľovskom meste Spišská Sobota, sme sa stretli k Službám Božím na závierku občianskeho roka 2020. Pripájame video a audiozáznam s úvahou nad veršíkom L 12,32 – Neboj sa malé stádočko …

Piesne: 432, 65, 271, 350 Antifóny: 20, 24

Pripájame aj záznam Služieb Božích na závierku občianskeho roka 2020 z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

2.slávnosť Vianočná 2020

Prinášame nahrávku Služieb Božích z 2.slávnosti Vianočnej, keď sme sa stretli k nahrávaniu len s kameramanom. Ďakujme mu za službu nahrávania a strihu. V Lukášovom evanjeliu sme pokračovali slovami Máriinho Magnificatu, ktorý odznel na jej návšteve pri Alžbete.

Piesne: 38, 596, 35, 51 Antifóna: 18

Pripájame aj záznam Služieb Božích na 2.slávnosť Vianočnú z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnená nahrávka Služieb Božích na 1.nedeľu po Zjavení 10.1.2021 o 6:00.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce /2020.