Články o živote zboru

Výlet MoS do Závažnej Poruby (vybrané zo ZL)

Hneď na začiatok prázdnin 4. júla si členovia zborového MoS naplánovali výlet do Závažnej Poruby. V tejto liptovskej obci sa narodil náš významný básnik Milan Rúfus, v nej prežil detstvo a mladosť a, ako si to sám prial, na miestnom cintoríne je aj pochovaný. V januári sme si pripomenuli 10. výročie jeho úmrtia.

Pokračovať v čítaní

Zborový deň 2019

Požehnaným dňom pre naše spoločenstvo bola sobota 22. júna, keď sa konal zborový deň. Dopoludnie v zborovej miestnosti bolo venované životu kresťanov v minulom totalitnom režime. Pre túto tému bol zvolený biblický text zo 4. kap. Skutkov apoštolov. Opisuje príbeh apoštolov Petra a Jána, ktorých po uzdravení chromého človeka vypočúvali v židovskej rade: … prikázali im, aby nikdy viac ani nehovorili ani neučili v mene Ježišovom. Učeníci im odpovedali: Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať vás viac ako Boha!

Pokračovať v čítaní
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Konfirmácia

Na konfirmáciu je možné prihlásiť deti po dovŕšení 12. rokov. Prihláška je na farskom úrade alebo tu.

Začiatok ŠR

V nedeľu 8.9.2019 budeme mať o 9:00 Služby Božie k začiatku školského roka. Srdečne pozývame deti, študentov, učiteľov besiedky a pedagógov

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo 09-10/2019