Články o živote zboru

Usmernenia v našom zbore

Do odvolania sú zrušené všetky verejné stretnutia a iné zhromaždenia ľudí nad 6 osôb. Týka sa to Služieb Božích, výuky konfirmácie a Biblických hodín. Služby Božie budeme môcť sledovať vždy v nedeľu na tejto stránke, podobne ako v prvej vlne pandémie.

Na stránke našej cirkvi www.ecav.sk môžete sledovať odkazy na vysielania v rozhlase a televízii, a potom posunúť tým, čo nemajú internet.

Farský úrad je od 21.10.2020 v karanténe. Informácie podľa potreby vybavujeme na telefonicky 0903 602 902.

Oferu alebo milodar môžete poslať aj na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru.

Predsedníctvo zboru.

VIDEOBESIEDKA

Milé deti, rodičia a starí rodičia 🙂

Opäť sme sa dostali do obdobia, kedy sa nemôžeme spolu stretávať na našich nedeľných besiedkach, a aj keď je nám to ľúto, máme pre vás dobrú správu 🙂

Rozhodli sme sa, že opäť oprášime naše multimediálne schopnosti a budeme sa s vami stretávať prostredníctvom videobesiedok. Našim skalným besiedkárom a táborníkom budú videobesiedky posielané na e-mailové adresy ich rodičov a vám ostatným, ktorí by ste o ich odber taktiež mali záujem, stačí iba napísať bratovi farárovi na túto adresu poprad@ecav.sk, a veľmi radi ich každú nedeľu budeme posielať aj vám 🙂

Už teraz sa na vás tešíme a prajeme vám, aby Pán Boh bol vašou istotou v týchto neistých časoch.

Váš besiedkársky team 🙂

(Služby Božie z 25.10.2020 sú nižšie)

25.10.2020 20.nedeľa po Svätej Trojici

Prinášame video záznam Služieb Božích a audiozáznam kázne z pracovne na farskom úrade. Záznam sme robili na fare kvôli našej rodinnej karanténe.. Téma nedele bola Stratená príležitosť a vyučoval nás o nej apoštol Pavol .

Piesne: 195, 553, 182, 225 Antifóna: 64

Ešte prikladáme záznam Služieb Božích, ktoré pripravili pre nás na 20.nedeľu po Svätej Trojici farári z nášho Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

Výzva Apollo 20

Milí bratia a sestry nejde o vesmírny program, ale v Skutkoch apoštolov čítame o veriacom mužovi Apollovi, ktorý bol vyučený ceste Pánovej, to znamená, že bol veriaci. Keď prišiel raz do Efezu ujali sa ho Priscilla a Akvila a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu.

Na základe tohto svedectva vás pozývame do VÝZVY APOLLO 20, ktorá pre vás pripravujeme. Bude to vyučovanie, povzbudenie a štúdium Božieho Slova. Je však potrebné, aby ste sa prihlásili na odber mailov zadaním svojej mailovej adresy na poprad@ecav.sk, a my vám budeme od Pamiatky reformácie do Adventu dva krát týždenne zasielať študijný materiál.

Dajte vedieť o tejto výzve aj svojim priateľom a známym, a pozvite ich k Božiemu požehnaniu pri štúdiu, vyučovaní a povzbudení.

Vaši Findrovci

Služby Božie v októbri zmena termínov

Na každých službách Božích môže byť maximálne 50 účastníkov. Po naplnení kapacity bude kostol uzavretý. Kvôli zníženej kapacite sú pridané druhé skrátené služby Božie o 1000.

Kto má možnosť, môže ostať doma a byť účastný na Službách Božích cez internet na www.ecavpp.sk, ktoré budú pridané zo záznamu každú nedeľu poobede. Služby Božie budú video a kázeň Slova Božieho audio.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že v milosti Božej budeme vzrastať v Pána Ježiša aj počas sťažených možností byť na Službách Božích.

predsedníctvo zboru

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Seniorálna ofera

Milí bratia a sestry, na nedeľu 18.10.2020 sme vyhlásili oferu zo seniorátu na zateplenie fasády fary v Švábovciach. Keďže sa nemôžeme stretnúť môžete oferu priniesť na faru alebo poslať na účet s poznámkou na faru v Švábovciach. Číslo účtu je nasledovné: SK87 1100 0000 0026 2721 4159

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnená nahrávka Služieb Božích 25.10.2020 o cca 5:00 kvôli zákazu vychádzania.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo September - Október/2020.