Články o živote zboru

Predpašiové Služby Božie – 5.pôstna nedeľa Smrtná

Prinášame vám záznam z čítania pašií, modlitieb, piesní a kázne zo Služieb Božích na 5.pôstnu nedeľu – Smrtnú.

Pašiové texty a piesne nájdete v pašiách od strany 5 alebo aj na webe v pdf formáte.

Kázeň Božieho slova – 1.Moj 22,1-13

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra

Pôstne večerné Služby Božie 26.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb a kázne pôstnych stredtýždňových Služieb Božích na 4.pôstny týždeň (23.3.-29.3.). Do záznamy sú vložené aj piesne s textom.

Piesne pre večiereň sú: 108, 480, 433, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) antifóna 28 L.: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do smrti.; Zb.: Poslušný bol až do smrti na kríži.

Čítanie – Žalm 39 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Kázeň Božieho slova – 1.kniha Kráľov 13,11-24

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra

Služby Božie – 4.pôstna nedeľa 22.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, piesní a kázne zo Služieb Božích na 4.pôstnu nedeľu.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 80, 116, 299, 107, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 71: L: Ježiš Kristus je živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Zb: Ak niekto je z toho chleba, žiť bude naveky.

Čítanie – Starozmluvný text: Józue 5,9-12 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Epištola: 2.Kor 5,16-21

Evanjelium – Ján 6,47-57 ; Kázeň Božieho slova – Ján 6,55-65

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra

Pôstne večerné Služby Božie 19.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova a kázne pôstnych stredtýždňových Služieb Božích na 3.pôstny týždeň (16.3.-22.3.).

Piesne pre večiereň sú: 91, 331, 637, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) antifóna 27 L.: Blúdili sme ako ovce a šli sme vlastnou cestou; Zb.: Kristus ako dobrý pastier položil život za ovce.

Čítanie – Žalm 70 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Kázeň Božieho slova – 1.kniha Kráľov 13,1-10

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Michal Findra

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Príhovor na TV Poprad

V nedeľu 29.3.2020 bude o 10:00 na TV Poprad blok kresťanských príhovorov, kde budeme mať aj svoje miesto. opakovanie bude v utorok a štvrtok o 20:00. Nezabudnite na zmenu času.

Nové nahrávky

Na záložke Služby Božie / Audio nahrávky sa snažíme pridávať odkazy na nahrávky kázní zo Služieb Božích. Posledná je z 26.3.2020.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Marec-Apríl/2020.