Články o živote zboru

Oznam o stretnutiach počas sviatkov

Od štvrtka 23.12.2021 sa môžu opäť konať Služby Božie v maximálnom počte 30 ľudí alebo 1 osoba na 15 m2. Pre kostol v Poprade to znamená 46 účastníkov a v Strážach a Spišskej Sobote 30 účastníkov. Môžu prísť len účastníci, ktorí sú plne zaočkovaní alebo prekonali za posledného pol roka ochorenie COVID19. Je potrebné priniesť si so sebou kovidpas a počítať s tým, že po dosiahnutí maximálnej kapacity sa nemusíte dostať do kostola. Služby Božie budú podľa tohto rozpisu.

Služby Božie prinesieme v priamom prenose alebo nahrávané a v nedeľu ich nájdete publikované na tejto stránke, na youtube kanále a na podcaste.

Konfirmačná výučba prechádza od mesiaca november do dištančného vzdelávania cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru

5.12.2021 2.advetná nedeľa

2.adventná nedeľa s témou: Kráľovstvo Božie prichádza.

Piesne: 1, 22, 20 ,8 a antifóna: 6

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Pridávame ešte youtobe okkaz na seniorátne Služby Božie na 2.adventnú nedeľu.

Pokračovať v čítaní

28.11.2021 1.adventná nedeľa

Služby Božie na začiatok cirkevného roka s témou Pán prichádza.

Piesne: 15, 12, 3, 10 a antifóna: 5

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Pridávame ešte youtobe okkaz na seniorátne Služby Božie na 1.adventnú nedeľu.

Pokračovať v čítaní

Oznam o uzavretí krajiny a kostolov

Od štvrtka 25.11.2021 platí uzavretie krajiny a pre nás to je zákaz konania Služieb Božích a ostatných stretnutí.

Služby Božie prinesieme nahrávané a v nedeľu ich nájdete publikované na youtube kanále a na podcaste.

Konfirmačná výučba prechádza od mesiaca november do dištančného vzdelávania cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Farský úrad je dočasne uzatvorený. Aj potrebujete niečo vybaviť alebo kúpiť kalendáre zvoňte na byt farára alebo volajte 0903 602 902.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru

Oznamy nový kovidautomat od 22.11.2021

Aktuálne je náš okres v čiernej farbe kovidautomatu. Je možné konať Služby Božie a iné stretnutia za najprísnejších podmienok. Bližšie je možné zistiť na tomto odkaze našej cirkvi. Na našich stretnutiach môžeme fungovať len vo formáte OČKOVANÍ a PREKONANÍ v maximálnom počte 50 osôb. Na stretnutia je potrebné mať zo sebou platný kovidpas. Je potrebné vytvárať zoznamy účastníkov a dodržiavať R – O – R. Bohoslužobné stretnutia nepodliehajú nahlasovaniu na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na tomto odkaze nájdete odpovede na niektoré otázky, ktoré môžete mať ohľadom nášho stretávania.

Konfirmačná výučba prechádza od mesiaca november do dištančného vzdelávania cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Služby Božie sú nahrávané na audio a videozáznam a v nedeľu večer sú publikované na tomto webe. Kázeň zo služieb Božích je k dispozícii na prečítanie tiež na webe. (Je potrebné kliknúť pokračovať v čítaní alebo na nadpis článku pre patričnú nedeľu.) Z biblickej hodiny je robený zvukový záznam, ktorý je umiestnený v záložke Aktivity / Biblická hodina.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru

14.11.2021 predposledná nedeľa cirkevného roka

Služby Božie v 24.nedeľu po Svätej Trojici s témou posledných nedieľ v cirkevnom roku: Posledný súd.

Piesne: 186, 686, 690, 688 a antifóna: 79

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Pokračovať v čítaní

7.11.2021 Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka

Služby Božie v 23.nedeľu po Svätej Trojici s témou posledných nedieľ v cirkevnom roku: Znamenie konca času.

Piesne: 192, 694, 200, 662 a antifóna: 82

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Pokračovať v čítaní
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Biblické hodiny do pôstu

Miesto biblickej hodiny nás čaká vždy v štvrtok online potulka s Dr. Martinom Lutherom. Srdečne pozývame. Viac vždy na tomto webe.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.