Články o živote zboru

17.12.2020 3.advetná večiereň

Ukončili sme témy o misii s výzvou Ako naložím s misijnou zvesťou na základe textov Lukáš 10,3 a Ján 15,5.

Na nasledujúcom odkaze je audio záznam z kázne na večerných Službách Božích.

Najbližšie služby Božie, ak nebude nové usmernenie od regionálnych hygienikov, budú v nedeľu 20.12.2020 o 9:00 v kostole v Poprade. Po nich bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.

Michal Findra

13.12.2020 3.advetná nedeľa

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, kde sme pokračovali sme v cykle výkladu Starozmluvných proroctiev. Tentokrát na slová proroka Malachiáša k téme nedele Pripravovateľ cesty Pánovi. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pripravený aj audiozáznam kázne.

Piesne boli 21, 26, 14, 11 a antifóna č.4.

K pozretiu sú aj Služby Božie na 3.advetnú nedeľu zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní

2.advetná večiereň 10.12.2020 a 1.advetná nedeľa TV Poprad

Na večerných adventných Službách Božích preberáme témy o misii. Tento večer bol venovaný téme: Ako prijmem pozvanie a poslanie niesť misijnú zvesť? Božie slovo bolo pre nás zo Starej zmluvy Joz 24,23-24 a Iz 6,8.

Na nasledujúcom odkaze je audio záznam z kázne na večerných Službách Božích.

Pripájame aj záznam Služieb Božích, ktoré boli uverejnené na 1.advetnú nedeľu na TV Poprad o 9:30.

Michal Findra

2.advetná nedeľa 6.12.2020

Nahrávka Služieb Božích z Popradu. Pokračovali sme v cykle výkladu Starozmluvných proroctiev. Téma nedele bola: Kráľovstvo Božie prichádza a viedol nás ňou prorok Izaiáš. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pripravený aj audiozáznam kázne.

Piesne: 1, 10, 4, 13 Antifóna 5

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní

Oznamy a rozpis Služieb Božích – december 2020

V zborovom liste bol vydaný rozpis Služieb Božích na november 2020 až do začiatku januára 2021. Kvôli meniacej sa situácii nastali v ňom zmeny. Na tomto odkaze je aktuálny rozpis Služieb Božích.

Podľa najnovších nariadení pri Službách Božích dodržujeme tieto opatrenia:
– pri vstupe je každému meraná teplota
– sedíme v kostoloch vždy v každej druhej rade
– nepodávame si ruky
– dodržujeme zásadu R-O-R
– kto sa cíti chorý nechodí na Služby Božie
– chronickí chorí pacienti zvážia účasť na Službách Božích

Služby Božie budeme môcť sledovať vždy v nedeľu na tejto stránke v poobedných hodinách.

Na stránke našej cirkvi www.ecav.sk môžete sledovať odkazy na vysielania v rozhlase a televízii, a potom posunúť tým, čo nemajú internet.

S deťmi môžete odoberať videobesiedku. Potrebné sa je prihlásiť k odberu na adrese poprad@ecav.sk.

Oferu alebo milodar môžete poslať aj na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru.

Michal Findra

29.11.2020 1.adventná nedeľa

Nahrávka Služieb Božích z Popradu na začiatok cirkevného roka. Začali sme cyklus výkladu Starozmluvných proroctiev. Téma nedele bola: Pán prichádza Nižšie je videozáznam celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne.

Piesne: 383, 9, 3, 17 Antifóna 3

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní

22.11.2020 posledná nedeľa cirkevného roka – nedeľa večnosti

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, na ktorých sme sa pomohli opätovne stretnúť po vyše mesiaci. Sme veľmi vďační. Nižšie je videozáznam celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne.

Piesne: 191, 683, 358, 676 Antifóna: 89

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v kostole v Ľubici.

Pokračovať v čítaní

15.11.2020 23.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie z kostola v Strážach, ktoré sa konali v predposlednú nedeľu cirkevného roka a pri 236.pamiatke posvätenia chrámu. Služby Božie boli za účasti 6 ľudí, kvôli zákazu zhromažďovania sa viacerých ľudí. Nižšie je videozáznam celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne. Ďakujem všetkým za službu, aby mohli vzniknúť tieto záznamy.

Piesne: 186, 686, 580, 498, 263 Antifóna: 73

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní

Rozpis Služieb Božích – november 2020

V zborovom liste bol vydaný rozpis Služieb Božích na november 2020 až do začiatku januára 2021. Kvôli meniacej sa situácii nastali v ňom zmeny. Na tomto odkaze je aktuálny rozpis Služieb Božích.

Podľa najnovších nariadení pri Službách Božích dodržujeme tieto opatrenia:
– pri vstupe je každému meraná teplota
– sedíme v kostoloch vždy v každej druhej rade
– nepodávame si ruky
– dodržujeme zásadu R-O-R
– kto sa cíti chorý nechodí na Služby Božie
– chronickí chorí pacienti zvážia účasť na Službách Božích

Služby Božie budeme môcť sledovať vždy v nedeľu na tejto stránke v poobedných hodinách.

Na stránke našej cirkvi www.ecav.sk môžete sledovať odkazy na vysielania v rozhlase a televízii, a potom posunúť tým, čo nemajú internet.

S deťmi môžete odoberať videobesiedku. Potrebné sa je prihlásiť k odberu na adrese poprad@ecav.sk.

Oferu alebo milodar môžete poslať aj na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru.

Michal Findra

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnená nahrávka Služieb Božích na 3.nedeľu po Zjavení 24.1.2021 o 6:00.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce /2020.