Články o živote zboru

Pôstne večerné Služby Božie 12.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova a kázne pôstnych stredtýždňových Služieb Božích na 2.pôstny týždeň.

Piesne k kázni, Žalmu a na záver sú tieto: 110, 334, 435 (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať)

Čítanie – Žalm 130 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Kázeň Božieho slova – 1.kniha Kráľov 12,25-33

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Michal Findra

Opatrenia koronavírus od 10.3.2020

Milí bratia a sestry, podľa usmernení zo štátnej správy a z GBÚ ECAV prijímame aj v našom zbore tieto opatrenia:

1.rušia sa do odvolania všetky Služby Božie (hlavné aj večerné). Je možné ich sledovať na našom youtube kanáli alebo vypočuť si ich na záložke Služby Božie – Audio nahrávky,

2. nebudú sa konať ostatné zborové stretnutia a plánované aktivity do odvolania,

3. povzbudzujeme členov zboru, aby využili možnosti stretávať sa v svojich domácnostiach k čítaniu Božieho slova a počúvaniu jeho vysvetľovania cez televíziu, rozhlas a internet.

Prajeme hojnosť Božieho požehnania, ochrany a pokoja počas trvania karanténnych opatrení.

Pane, počuj môj hlas; nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia! Ž 130,2

Vedenie zboru.

Opatrenia v zbore – koronavírus do 10.3.2020

Milí bratia a sestry,

z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu sme prijali v našom cirkevnom zbore nasledovné rozhodnutia:

  • služby Božie sa budú konať vo zvyčajných časoch v našich kostoloch. V prípade nejakej zmeny budú informácie zverejnené na webovej stránke cirkevného zboru,
  • do Veľkonočných sviatkov sú zrušené večerné služby Božie na ZŠ Letná,
  • nebudeme si spoločne podávať ruky na konci služieb Božích a pri východe z kostola,
  • upravíme spôsob prisluhovania Večere Pánovej, o ktorom budeme informovať,

Pokračovať v čítaní

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Zmena v júni

Na jún máme tieto zmeny v Službách Božích. Na 2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 budú SB s Večerou Pánovou a 21.6.2020 budeme mať slávnosť konfirmácie.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Besiedka online

Každý, kto má záujem pozrieť si s deťmi detskú besiedku cez video na internete, môže sa prihlásiť  na mail: poprad@ecav.sk

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Máj-Jún/2020.