Články o živote zboru

16.5.2021 Nedeľa po Vstúpení

Nedeľné Služby Božie pred Svätodušnými slávnosťami. Uvažovali sme ešte o modlitbe, podobne ako minulý týždeň.

Piesne: 157, 159, 158, 160 a antifóna: 40.

Prinášame zvukové záznamy. Prvý je z kázne Božieho slova:

Druhý záznam je z celých Služieb Božích:

Tiež prikladáme aj skrátené Služby Božie, ktoré boli vysielané na TV Poprad:

Pokračovať v čítaní

Oznámenie o konaní Služieb Božích po znovuotvorení kostolov

Od 19.4.2021 sa podľa kovidautomatu otvárajú opäť kostoly. Podmienky pri otvorení kostolov podľa kovidautomatu si môžete prečítať na stránke našej cirkvi.

Pre naše pomery to znamená hlavne toto:

  • na Službách Božích môže byť v bordovej, červenej a ružovej farbe v Poprade maximálne 42 osôb, v Spišskej Sobote a Strážach maximálne 26 osôb, V oranžovej fáze v Poprade maximálne 138 osôb a zoznam osôb s údajmi – meno, email alebo mobil. V žltej fáze je možný dvojnásobný počet osôb.
  • dodržiavať opatrenia R – O – R,

Chceme poprosiť o pochopenie, keď nebude môcť vstúpiť do našich kostolov viac ľudí ako je povolené.

Rozpis Služieb Božích na najbližšie obdobie:

  • štvrtok 24.6.2021 o 1730 Poprad – Biblická hodina
  • nedeľa 27.6.2021 o 900 Poprad – 4.nedeľa po Svätej Trojici – záver školského roka
  • nedeľa 27.6.2021 o 1030 Spišská Sobota – 4.nedeľa po Svätej Trojici

Uskutočnené Služby Božie s odkazmi na pozretie a vypočutie:

Oznamy

Na mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu) môžete poslať svoju žiadosť o účasť na ZOOM besiedke, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu o 1700 až do konca školského roka.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Michal Findra

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Prihlásenie na konfirmáciu

Je možné prihlásiť deti na konfirmačnú výučbu. Prihláška je na záložke dokumenty.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo September - Október / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.